Mentiuni legale

Versiune: 01/01/2020

 

1. Identificare

1.1. RoHandWork SRL. (denumită în cele ce urmează, „RoHandWork”); persoană juridică de naționalitate Română, având sediul social în orasul Popesti Leordeni, Drumul Fermei nr. 61A, Constructia C4, având număr de ordine în Registrul Comerțului J23/5737/27.11.2018 și cod unic de identificare fiscală 40223117.; și e-mail office@rohandwork.ro, este proprietarul site-ului situat la adresa de Internet http://www.rohandwork.ro, , și conturile lor pe rețelele de socializare (denumit în cele ce urmează, „Site Web”).

1.2. RoHandWork -ul este proprietarul următoarelor conturi pe reț elele de socializare:

• Facebook.

• YouTube.

• Twitter.

• Instagram

1.3. Persoana care accesează acest Site Web (denumită în cele ce urmează, Utilizatorul) se asigură că are capacitatea legală de a face acest lucru.

2. Scop.

2.1. Scopul acestor informații juridice este de a reglementa relația dintre RoHandWork și Utilizator cu privire la accesul la acest Site Web.

2.2. Prin accesarea acestui Site Web, Utilizatorul acceptă în mod expres toate clauzele din acest aviz juridic, politica de confidențialitate și politica privind utilizarea modulelor cookie, precum și toate condițiile speciale colectate pentru utilizarea anumitor servicii. În cazul în care nu acceptați oricare dintre clauzele menționate mai sus, Utilizatorul trebuie să se abțină de la accesarea acestui Site Web.

2.3. Prin accesul la conturile din rețelele de socializare ale RoHandWork, Utilizatorul este de acord să respecte condițiile și politicile acestuia.

• Facebook.

• YouTube.

• Twitter.

• Instagram.

2.4. Utilizatorul asigură respectarea oricăror dispoziții legale care ar putea fi aplicabile accesului la acest Site Web.

2.5. RoHandWork își rezervă dreptul de a schimba aceste informații juridice în orice moment, deci este de competenț a Utilizatorului să le revizuiască înainte de a accesa acest Site Web.

3. Minori

3.1. Accesul minorilor la acest Site Web este interzis.

3.2. RoHandWork reamintește Utilizatorului responsabil de minori că va fi responsabilitatea exclusivă a acestora să determine ce servicii și conținut sunt sau nu adecvate pentru vârsta acestor minori și că există programe de calculator care permit filtrarea și blocarea accesului la anumite tipuri de conținut și servicii.

4. Conținut.

4.1. Conținutul disponibil pentru Utilizator pe acest Site Web se asigură din surse proprii, precum și din partea unor terț e părți.

4.2. RoHandWork se asigură că conținutul este de cea mai bună calitate posibilă și este actualizat în mod rezonabil, dar nu garantează utilitatea, exactitatea, completitudinea, relevanț a și valuta acestuia.

4.3. Includerea conținutului pe acest Site Web nu constituie în niciun fel furnizarea unui serviciu profesionist de consiliere de către RoHandWork Utilizatorului.

4.4. RoHandWork descurajează Utilizatorul să ia decizii pe baza informațiilor conținute în conținutul acestui Site Web fără a obține consultanț ă profesională adecvată.

5. Proprietatea intelectuală și industrială.

5.1. Întregul conținut al acestui Site Web este protejat în mod corespunzător de reglementările legii privind proprietatea intelectuală.

5.2. Indiferent de scopul pentru care au fost intenționate, reproducerea totală sau parțială, utilizarea, dezvoltarea, distribuirea și comercializarea oricărui conținut al acestui Site Web necesită, în toate cazurile, autorizația scrisă prealabilă din partea RoHandWork.

5.3. Conținutul oferit de terți, altele decât RoHandWork care pot apărea pe acest Site Web aparține proprietarilor lor, care sunt responsabili ei înșiși pentru orice autorizație acordată terților.

6. Utilizare

6.1. Utilizatorul acceptă în mod voluntar și în mod expres că utilizarea acestui Site Web este în orice caz efectuată sub responsabilitatea exclusivă și exclusivă a acestuia.

6.2. Utilizatorul se angajează să nu angajeze în niciun comportament care ar putea deteriora imaginea, interesele și drepturile RoHandWork -ului sau ale terților sau care ar putea deteriora, dezactiva sau supraîncărca acest Site Web sau că, în orice mod, ar putea împiedica utilizarea normală a acestuia.

7. SPAM.

7.1. Este strict interzis ca Utilizatorul să primească adrese de e-mail de pe acest Site Web pentru trimiterea de mesaje publicitare sau de promovare, fără a fi fost solicitate sau autorizate în mod expres de beneficiarii acestora.

8. Responsabilităţi.

8.1. MP va efectua toate acțiunile la îndemână pentru buna funcționare a acestui Site Web. Cu toate acestea, ținând seama de natura Internetului și de faptul că funcționarea acestui site poate depinde de intervenția terților, RoHandWork nu este răspunzător pentru niciun neajuns care ar putea fi cauzat Utilizatorului datorită funcționării incorecte a acestuia.

8.2. RoHandWork respinge orice răspundere care decurge din informațiile publicate de terți pe acest Site Web.

8.3. RoHandWork nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul terților către care Utilizatorul este redirecționat de pe acest Site Web.

8.4. În cazul în care Utilizatorul consideră că orice conținut existent de pe acest Site Web poate fi ilegal, acesta trebuie să îl notifice pe adresa de e-mailoffice@rohandwork.ro.

8.5. Datorită naturii internetului, RoHandWork nu poate garanta absenț a elementelor care pot cauza modificări ale sistemului său informatic sau ale Utilizatorului, astfel încât nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele de orice fel care pot fi cauzate de aceste modificări.

9. Reclamații.

9.1. În cazul în care Utilizatorul dorește să depună o plângere împotriva RoHandWork -ului, acesta poate trimite această plângere la adresa office@rohandwork.ro